HomeSluneční hodinyGalerie slunečních hodinArcheoastronomieOdkazy a literatura

Galerie slunečních hodin

Galerie Vertikální (ČR) Vertikální (Praha) Horizontální Ostatní

 

Nástěnné sluneční hodiny, Kladno, vila Libochvíle

Galerie slunečních hodin

 

Tipy

Zrcadlové sluneční hodiny v Břevnovském klášteře

Zaniklé sluneční hodiny na staroměstském orloji

Znovuzrození slunečních hodin J. Engelbrechta ve Dvoře Králové

Putování za slunečními hodinami

Sluneční hodiny obvykle najdeme v každém větším městě, někdy i na opuštěné samotě nebo na místě, kde bychom se toho nenadáli. Oddejme se nyní času, který ukazují sluneční hodiny, času, který spojuje minulost s přítomností i budoucností a který nás unáší do vzdálené do krajiny, kde vlastě ani žádný čas neexistuje. Snad právě spojení času a věčnosti, času, který denně odměřuje Slunce svým postavením na obloze, a které tak řídí náš život, s věčností každodenního a každoročního opakování odedávna inspirovalo tvůrce slunečních hodin k doplnění číselníku ještě několika slov navíc. „Bez slunce jsem ničím (nihil sum sine sole)“, je jeden z mnoha užívaných nápisů, který se v latinské verzi na slunečních hodinách vyskytuje, aniž by se týkal jen jich. „Čas plyne a my tiše stárneme s ním (tempora labuntur tacitisque senescimus annis),“ poučují nás jiné hodiny, proto „využij času, nikdy se nevrací (utere, non reditura).“ Jojo, přidávají se do debaty další, „nic lidského netrvá věčně (ut sunt humana, nihil es perpetuum),“ zatímco „neviděn plyne a šálí čas, jenž na křídlech letí (labitur occulte fallitque volubilis aetas).“ „Jsme prach a stín (pulvis et umbra susmus)“, pragmaticky uzavírají debatu poslední.

Cestoval jsem kdysi ze Železných hor. Autobus zastavil na náměstí malého městečka, v jehož středu stál kostel se slunečními hodinami. A jak jsem později zjistil, nápis na nich fascinoval nejen mne: „Ať temno světlu ustoupí.“ Věčná prosba, táhnoucí se věky. Přeji nám všem, aby se splnila. Zkusme pro to i něco udělat a nezapomínejme přitom, že „slunce svítí všem (sol omnibus lucet).“

Obsah galerie

V galerii najdete několik příkladů slunečních hodin roztříděných podle typu. Nejčastěji se setkáváme s hodinami vertikálními umístěnými na zdech historických i současných staveb, na něž směřují první dva odkazy (pro přehlednost je uvedena samostatně Praha a zbytek ČR mimo Prahu). Další odkaz směřuje na hodiny horizontální, s nimiž se setkáváme obvykle v parcích, zahradách, nebo i náměstích, a poslední odkaz uvádí některé méně obvyklé typy slunečních hodin.

 

HomeSluneční hodinyGalerie slunečních hodinArcheoastronomieOdkazy a literatura

Galerie slunečních hodin

Galerie Vertikální (ČR) Vertikální (Praha) Horizontální Ostatní