Dvůr Králové

V létě roku 2002 prováděla firma Jiří Kašpar - Obnovy a restaurování obnovu fasády historické budovy radnice ve Dvoře Králové, na níž byly i sluneční hodiny. V souvislosti s těmito pracemi došlo k zajímavému objevu, když J. Kašpar v archivu nalezl staré fotografie radnice z konce 19. století, z nichžbylo zřejmé, že sluneční hodiny zde sice již tehdy byly, ale úplně jiné a na jiném místě. Při jejich bližším prozkoumání bylo zjištěno, že jde o sluneční hodiny z roku 1797 od jednoho z nejvýznamnějších českých autorů - Jana Engelbrechta. Z literatury přitom nebylo o jeho práci ve Dvoře Králové nic známo.

Jak je z historické fotografie také patrné, renesanční budova radnice v té době renesanční fasádu neměla. Tehdejší empírovou podobu získala v roce 1833 a renesanční tvář jí byla navrácena až při opravě v letech 1913 - 1914. Práce při restaurování novorenesanční fasády však z hlediska hledání dalších stop po historických hodinách přinesly určité zklamání, neboť řemeslníci počátkem 20. století odvedli svou práci důkladně a starou omítku otloukli až na cihlu, přičemž byly zničeny i Engelbrechtovy sluneční hodiny. Měly prostě smůlu - nebyly renesanční. Namísto nich byly v novém sgrafitu vytvořeny podstatně jednodušší hodiny s kruhovým číselníkem podle návrhu J. Mužíka, které však byly přemístěny o jedno okno vlevo. Při obnově fasády v roce 2002 bylo na základě zvážení významu slunečních hodin Jana Engelbrechta rozhodnuto o jejich navrácení na radnici, čímž zároveň byla po více než 200 letech znovu oceněna kvalita jeho práce. Při zhotovování repliky se vycházelo z dochované černobílé fotografie a barevného a výtavrného provedení dosud dochovaných slunečních hodin tohoto autora na jiných místech republiky. Výtvarné řešení dochované novorenesanční fasády si však vyžádalo menší změnu jejich umístění oproti původnímu stavu.

Nové sluneční hodiny zhotovil Jiří Kašpar, jehož profesionální přístup k restaurování fasády stál u znovuzrození tohoto klenotu české gnómoniky. Gnómonický návrh hodin vypracoval Miloš Nosek, který na svých stránkách uvádí další podrobnosti. Na identifikaci Engelbrechtových slunečních hodin se podílel a konzultacemi k jejich znovuzrození sna d trochu přispěl i autor těchto stránek.

Radnice ve Dvoře Králové na fotografiích z roku 1900 a 2002

 

Tři podoby slunečních hodin na radnici ve Dvoře Králové. Původní historické hodiny Jana Engelbrechta z roku 1797 na fotografii z roku 1900, návrh slunečních hodin J. Mužíka z doby, kdy radnice dostala "historickou" renesanční podobu, a replika Engelbrechtových slunečních hodin z roku 2002.

Horní foto: Jiří Kašpar, černobílé obrázky jsou z archivu J. Kašpara, zbylé foto: autor těchto stránek

 

Zpět

Galerie - ČR

Galerie - tipy

 

HomeSluneční hodinyGalerie slunečních hodinArcheoastronomieOdkazy a literatura