Roztěž

Asi 10 km jihozápadně od Kutné Hory leží malá obec Roztěž. Poblíž, v blízkosti někdejších lázní, nachází se mariánská kaplička, vystavěná roku 1819 nad pramenem, jemuž byly připisovány léčivé účinky. V průčelí kaple nad vchodem lze spatřit polos slunečních hodin, jejichž číselník dávno smyl déšť. Kaple není východována a ani stěna se slunečními hodinami nesměřuje přesně k jihu, ale je mírně natočená směrem k západu. Přestože ze slunečních hodin se do dnešních dob zachoval jen náznak, místo samo je docela zajímavé. V kapličce bývají asi 2x ročně  pořádány poutě. Ještě před několika lety ve skromných lázeňských budovách býval otevřen hostinec, jenž za Rakouska a za první republiky v letní sezóně slušně prosperoval. Místnímu hostinskému se však zřejmě ztrácely půllitry, a tak nechal své pivní sklenice opatřit nápisem "Ukradeno v Roztěži." Zda to pomohlo, historické prameny neuvádějí. Zato dodnes se zde můžete osvěžit vodou z vlastních dlaní.

 Zpět

HomeSluneční hodinyGalerie slunečních hodinArcheoastronomieOdkazy a literatura