Praha 1, Klementinum

V areálu Klementina je umístěno vícero slunečních hodin. Dvoje jsou umístěny na běžně  přístupném Studentském nádvoří. Východní sluneční hodiny se vyznačují gnómonicky bohatým číselníkem, na němž jsou černými ryskami vyznačeny 5. až 11. hodina, šikmá rovnodennostní přímka a slunovratové hyperboly. Světlejšími čarami jsou vyznačeny jednak tzv. hodiny italské zvané též české, které se počítají od západu slunce (ty s větším sklonem), jednak hodiny hodiny babylónské počítané od východu slunce. Oba systémy rysek jsou souměrné podle rovnodennostní přímky, na níž se protínají. Hodiny nemají polos, ale vodorovný stylus, na jehož konci je umístěn nodus ve tvaru kuličky. Čas je ukazován stínem nodu.

Podobně jsou konstruovány i jižní sluneční hodiny (jejichž obrázek je i v úvodu hlavní stránky), které rovněž ukazují tyto 3 způsoby počítání hodin.

Zpět

HomeSluneční hodinyGalerie slunečních hodinArcheoastronomieOdkazy a literatura