Praha 6, břevnovský klášter

V břevnovském kláštěře, jehož oficiální název zní Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, se nacházejí celkem čtvery sluneční hodiny: jedny východní a dvoje jižní na nádvoří prelatury, čtvrté hodiny neobvyklé konstrukce jsou dokunce uvnitř budovy. Autor stránek děkuje za laskavé svolení k jejich prohlídce, neboť tato místa nejsou veřejně přístupná.

Nejzajímavější hodiny jsou ukryty v interiéru budovy za stěnou s jižními hodinami. Jde o číselník zrcadlových hodin, provedený jako barevná freska na stropě chodby. Na fresce je obraz letícího anděla opásaného stuhou s římskými číslicemi vyznačujícími 10. až 2. hodinu, a příslušné hodinové rysky. Podle B. Poláka (in: Staropražské sluneční hodiny - viz sekce Literatura) bylo okno nade dveřmi původně neprůhledné a opatřené úzkou štěrbinou, kterou sluneční paprsky pronikaly dovniř. Ty se pak odrážely od zrcadla, které mělo být umístěno na okenní podestě, která zde však, jak je patrno ze spodního obrázku, dnes také není. Na klenutém stropě se potom stejně jako v dírkové komoře objevil obraz Slunce. Podle jeho polohy mezi hodinovými ryskami bylo možno odečíst čas.

Podívejte se také na východní a na levé a pravé jižní hodiny. Bližší údaje o historii kláštera najdete např. na serveru Pragensia anebo přímo na stránkách kláštera.

Zpět

HomeSluneční hodinyGalerie slunečních hodinArcheoastronomieOdkazy a literatura