Sluneční hodiny na staroměstském orloji v Praze

(zpracováno podle článku B. Poláka: Příspěvek k historii řízení pražského orloje, in: Staletá Praha XVI, Panorama, Praha 1986)

 

Výřez lavírované perokresby, Ludwig Kohl, 1808

 

Mechanické kolečkové hodiny ve středověku nevynikaly velkou přesností a bylo nutno je často seřizovat. Ke zjišťování přesného času (pravého místního) se používaly sluneční hodiny, umisťované v blízkosti orlojů. Nejinak tomu bylo v Praze. V 16. století zde byly zřízeny dvoje sluneční hodiny, umístěné po obou stranách orloje na opěrných pilířích zhruba ve výšce spodního číselníku.

V roce 1790 byla prováděna oprava orloje pod dohledem ředitele klementinské hvězdárny prof. Antonína Strnada. Při této příležitosti byly na orloji zřízeny dvoje nové sluneční hodiny, jichž byl Strnad pravděpodobně autorem. Nové sluneční hodiny byly umístěny výše, v úrovni okének apoštolů. Tyto hodiny měřily čas až do 19. století, kdy vlivem povětrnosti postupně zanikly a zůstalo po nich jen torzo ukazatele levých hodin. To bylo odstraněno v roce 1911 v souvislosti s přechodem na pásmový středoevropský čas, který byl v Praze zaveden 1. 1. 1912.

Sluneční hodiny z roku 1790 jsou patrné na obrázku. Za zmínku stojí malířova chyba při kreslení orloje: hodinové přímky slunečních hodin ve skutečnosti nemohly vycházet z místa vetknutí vodorovné podpěry, ale z místa vetnutí šikmého polosu.

Zajímavé jsou rovněž snahy o obnovení slunečních hodin na orloji (např. již z r. 1945), které z historického hlediska na orloj patří. Autor článku, Bedřich Polák, dokonce vypracoval potřebnou dokumentaci pro dvojici slunečních hodin, která byla před lety uložena v archivu Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody. Sluneční hodiny však dodnes orloj nezdobí.

 

Zpět

Galerie - Praha

Galerie - tipy

Literatura

 

HomeSluneční hodinyGalerie slunečních hodinArcheoastronomieOdkazy a literatura