HomeSluneční hodinyGalerie slunečních hodinArcheoastronomieOdkazy a literatura

Odkazy a literatura

Odkazy Literatura

 

 Česká literatura o slunečních hodinách a archeoastronomii

 

Brož Miroslav, Nosek Miloš, Trebichavský Jan, Pecinová Drahomíra: Sluneční hodiny na pevných stanovištích

Academia, Praha 2005

Poslední novinkou v oboru je kniha Sluneční hodiny na pevných stanovištích, která obsahuje soupis slunečních hodin v českých zemích a na Slovensku. Je doplněna i nezbytnou teorií a popisy nejzajímavějších hodin. Součástí knihy je CD ROM s elektronickou verzí katalogu a softwarem pro výpočet číselníku. Publikace je dílem autorů webových stránek Sluneční hodiny v České republice a na Slovensku. K sehnání by měla být např. v knihkupectví Academia nebo také v internetovém obchodě vydavatelství Aldebaran.

Navrátil Martin, Nováková Drahomíra: Sluneční hodiny v Hradci Králové

Astronomická společnost v Hradci Králové, Hradec Králové 2001

Publikace vyšla jako speciál občasníku Povětroň, vydávaného zmíněnou společností. Autoři popisují dvanáctery hodiny, většinou z novější doby, které se nacházejí na území města. Publikaci si lze stáhnout na stránkách společnosti. Slunečním hodinám jsou věnovány články i v některých dalších číslech Povětroně.

Jirásko Josef, Pok Lubor, Stařecký Tomáš: Sluneční hodiny

Říše hvězd, Praha 1998

V knize J. Jiráska, L. Poka a T. Stařeckého, v níž najdeme vlastně knihy dvě. První část, jejíž autorem je J. Jirásko, se podrobně zabývá konstrukcemi různých typů slunečních hodin a oplývá množstvím názorných obrázků. Druhá část volně navazuje na publikaci Staropražské sluneční hodiny B. Poláka a všímá si historie hodin i objektů, na nichž jsou umístěny. Doplněny jsou též nově objevené hodiny na budově parlamentu a některé hodiny moderní. Autorem textu této části je L. Pok, barevných fotografií T. Stařecký. Bohužel tuto knihu už asi neseženete, ale mohla by být k vypůjčení např. v knihovně petřínské hvězdárny.

Polák Bedřich: Přenosné sluneční hodiny

Academia, Praha 1990

Publikace B. Poláka se věnuje historickým přenosným slunečním hodinám různých konstrukcí. Popisy a černobílé fotografie hodin ze sbírek pražských muzeí. Doplněny jsou též vzorce pro výpočet hodinových rysek

Šimr Václav: Pojďte s námi stavět sluneční hodiny

SNTL, Praha 1989

V této knížečce najdete něco praktických návodů ke stavbě  základních typů slunečních hodin, avšak bez hlubšího teoretického výkladu.

Michal Stanislav: Hodiny (od gnómonu k atomovým hodinám)

SNTL, Praha 1987

Publikace zachycuje vývoj hodin od hodin slunečních k moderním časoměrným přístrojům. Ve stati věnované slunečním hodinám věnuje autor větší pozornost přenosným typům. V úvodu knihy kapitolka o vývoji časoměrných jednotek a kalendářních soustav.

Polák Bedřich: Staropražské sluneční hodiny

Academia, Praha 1986

Zajímavá je knížečka B. Poláka Staropražské sluneční hodiny, která přináší popisy a černobílé fotografie historických hodin na území Prahy. Na úvod trochu nezbytné teorie, nutné pro porozumění popisovaným hodinám. Kniha je doplněna barevnou přílohou s nákresy slunečních hodin.

Polák Bedřich: Příspěvek k historii řízení pražského orloje

in: Staletá Praha XVI, Panorama, Praha 1986

Článek, doplněný 5 obrázky, dokládá existenci slunečních hodin na staroměstském orloji. Další podrobnosti uvádím v obsahu článku.

Příhoda Pavel: Sluneční hodiny

Hvězdárna a planetárium, Praha 1983

Knihu Pavla Příhody Sluneční hodiny považuji za základní literaturu pro českého (či slovenského) "slunečního hodináře" . Polygrafické zpracování je sice tak trochu na způsob samizdatu, ale co se týká obsahu, dozvíte se o slunečních hodinách vše podstatné. Knížka se dá vypůjčit např. v knihovně petřínské hvězdárny.

 

A teď něco z archeoastronomie

 

Brennan Martin: Kameny času

Volvox Globator, Praha 1997 (český překlad)

O archeoastronomickém výzkumu neolitických mohyl v Irsku, hlavně Newgrange. Orientace megalitických památek ke Slunci. Megalitické umění (symboly vyryté do kamene).

Friedrich Gustav: Rukověť křesťanské chronologie

Paseka Praha/Litomyšl, 1997

Reprint knihy vydané roku 1934 nákladem filosofické fakulty University Karlovy se věnuje kalendářní historii, reformám, problematice datování a převádení dat dle kalendářních systémů používaných na území křesťanské Evropy.

Sklenář Karel: Tanec obrů - Není jen Stonehenge

Academia, Praha 1996

Megalitické památky z hlediska klasické archeologie. Mohyly, dolmeny, menhiry, kamenné řady a kruhy. Čím jsou které památky charakteristické a kde se s nimi ve světě můžeme setkat. Kniha pro každého, kdo nechce o menhirech jenom snít, ale i něco vědět.

Zíbrt Čeněk: Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII věku

Academia, Praha 1995

Reprint knihy vydané roku 1894 nákladem České akademie věd císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Na podkladě dochovaného seznamu církevních zákazů z 8. stol. a srovnávacích studií autor předkládá obraz víry, zvyků a pověr předkřesťanské (víceméně střední) Evropy a doby nástupu křesťanství. Dílo je velmi poučné i ve srovnání se současností, uvědomíme-li si, co všechno se za posledních 100 (nebo vlastně už 110) let změnilo.

 

HomeSluneční hodinyGalerie slunečních hodinArcheoastronomieOdkazy a literatura

Odkazy a literatura

Odkazy Literatura