Vztah mezi zeměpisnými souřadnicemi a úhlem sklonu polosu

Obrázek je nakreslen pro 50. rovnoběžku. Polos je rovnoběžný se zemskou osou, úhel, který svírá s vodorovnou rovinou, je roven právě zeměpisné šířce. Polos je, stejně jako zemská osa, kolmý na rovinu rovníku. V této rovině se hodinové přímky rozebíhají od průsečíku s polosem přesně po 15°.

Zpět

HomeSluneční hodinyGalerie slunečních hodinArcheoastronomieOdkazy a literatura