Vztah mezi základními druhy slunečních hodin

Hodinové rysky vyznačují na číselníku místo, do něhož se v určitou hodinu promítne stín polosu. Proto směřují vždy do místa ukotvení polosu v příslušné rovině. Víme-li, že u rovníkových hodin se hodinové přímky rozbíhají po 15°, můžeme podle obrázku odvodit průběh hodinových přímek i u vertikálních nebo horizontálních slunečních hodin. Přitom začneme u rysky pro 12. hodinu. V tuto dobu je Slunce na obloze nejvýše a nachází se právě v rovině místního poledníku. To je z našeho pohledu myšlená svislá rovina, orientovaná severojižním směrem. Průsečnice této roviny s rovinou číselníku určí směr hodinové rysky pro 12. hodinu. U horizontálních, popř. rovníkových hodin bude tedy tato ryska sledovat severojižní směr, u vertikálních hodin bude svislá. V rovině místního poledníku se zároveň nachází také polos.

Zpět Další

HomeSluneční hodinyGalerie slunečních hodinArcheoastronomieOdkazy a literatura