HomeSluneční hodinyGalerie slunečních hodinArcheoastronomieOdkazy a literatura

Sluneční hodiny

Druhy Měření času Konstrukce Navrhování

 

 

  Druhy slunečních hodin

 

 Vystřihovánka slunečních hodin

Vystřihovánka slunečních hodin (ve formátu PDF). Fotografii těchto hodin najdete v úvodu kap. Konstrukce a návod k sestavení zde

Sluneční hodiny

Sluneční hodiny patří mezi nejstarší časoměrné přístroje, které umožňovaly relativně přesně měřit čas podle polohy slunce na denní obloze. Čas na slunečních hodinách se odečítá obvykle podle polohy stínu vrženého ukazatelem na stupnici nakreslenou na číselníku. Sluneční hodiny můžeme rozdělit na pevné a přenosné. V praxi se nejčastěji setkáme s hodinami na pevných stanovištích, například na zdech domů nebo v parcích. Přenosné sluneční hodiny nejrůznějších konstrukcí se používaly v minulých staletích, než byly k dispozici spolehlivé kolečkové hodiny. Ještě v 19. století se běžně mechanické hodiny seřizovaly podle hodin slunečních.

 

 

Svislé sluneční hodiny

Nejčastěji se můžeme setkat se slunečními hodinami svislými (vertikálními). Ty mohou být orientovány buď směrem k jihu, což poznáme podle toho, že jejich číselník je přesně souměrný podle hodinové rysky pro 12. hodinu, anebo na kteroukoliv jinou světovou stranu. Konstrukčně zajímavé jsou hodiny východní, které ukazují čas v době od východu slunce do pravého poledne, anebo západní, které ukazují od pravého poledne do západu slunce. Svislé sluneční hodiny mohou mít rozsah ponejvíce 12 hodin, prakticky ovšem spíše ještě o něco méně. Je to dáno nejdelší možnou dobou osvícení svislé stěny sluncem, například v případě jižní stěny jde o dobu od 6 do 18 hodin.

 

 

Vodorovné sluneční hodiny

Dalším rozšířeným typem jsou hodiny vodorovné (horizontální), s nimiž se setkáváme nejčastěji v zahradní architektuře. Výhodou je, že nejsme omezeni možnostmi osvícení stěny sluncem, které na zem dosvitne vždy, takže vhodně umístěné vodorovné sluneční hodiny mohou ukazovat čas od východu do západu slunce po celý rok.

 

 

Rovníkové sluneční hodiny

Zajímavým typem jsou sluneční hodiny rovníkové s poněkud skloněnou rovinou číselníku. Tento sklon není volen náhodně, rovina číselníku je totiž rovnoběžná s rovinou zemského rovníku. Proč tedy takové hodiny nestojí "rovně", kdyžjsou srovnány podle rovníku? Je to tím, že my sami na zeměkouli stojíme "šikmo", totiž obvykle někde mezi pólem a rovníkem, například na 50. rovnoběžce. Pokud si tedy stoupneme na 50. rovnoběžku, svislá osa našeho těla svírá s rovníkem úhel právě 50°. A proč se takové hodiny sestrojují? Výhodou je jednoduchost jejich konstrukce, podle nížse odvozuje i konstrukce předchozích typů slunečních hodin. Rovníkové sluneční hodiny ale mají i jednu podstatnou nevýhodu: slunce svítí na plochu číselníku jen tehdy, nalézá-li se i nad skutečným rovníkem, tedy v létě, přesněji mezi jarní a podzimní rovnodenností. Lze samozřejmě zkonstruovat i hodiny, na něž se díváme zespoda, potom ukazují zase jen v zimním období. Tato nevýhoda se často obchází tím, že se stín ukazatele (konkrétně polosu, viz dále) nepromítá na rovinnou plochu rovnoběžnou s rovníkem, ale na válcovou plochu kolmou na rovník. Okazatel se pak nachází v ose této válcové plochy.

 

 

Zvláštní typy slunečních hodin

Sluneční hodiny zkonstruovat pro libovolnou plochu, nejen rovinnou. Rovněž provedení ukazatele může být různé. Může jím být obecně stylus (což lze přeložit jako hůlka) postavený v určité poloze, ale i například kulička, štěrbina ve stěně, zrcadlo aj. Zajímavě působí hodiny ve tvaru koule, znázorňující glóbus, které umožňují sledovat i to, kde je na Zemi den a kde noc, nebo tzv. skafé, jehož číselník má naopak tvar vnitřku koule, či jednodušší hodiny polární s rovinou číselníku rovnoběžnou s polosem. A aby to nebylo úplně jednoduché, existují i různé historické způsoby počítání hodin.

Zvláštní pozornosti zasluhují hodiny zvané analematické se svislým stylem, který je třeba přesouvat na danou pozici určenou dnem v roce. Téměř mysticky působí takovéto hodiny situované například na náměstí nebo v parku, kde si na vyznačenou pozici stylu stoupne ten, kdo chce měřit čas. Na okamžik se tak stane se sám sobě ukazatelem.

 

HomeSluneční hodinyGalerie slunečních hodinArcheoastronomieOdkazy a literatura

Sluneční hodiny

Druhy Měření času Konstrukce Navrhování