HomeSluneční hodinyGalerie slunečních hodinArcheoastronomieOdkazy a literatura

Sluneční hodiny

Druhy Měření času Konstrukce Navrhování

 

Horizontální sluneční hodiny ve stolním provedení

Konstrukce slunečních hodin

 

Vztah mezi základními druhy slunečních hodin

 

Princip konstrukce slunečních hodin

Výchozím typem pro konstrukci základních typů slunečních hodin jsou hodiny rovníkové, jejichžrovina číselníku je rovnoběžná se zemským rovníkem, a tedy kolmoá na polos. Je to dáno jednoduchostí jejich konstrukce: hodinové rysky se od polosu rozbíhají přesně po 15°, zcela analogicky jako u skutečné zeměkoule, kde rozdíl 15° zeměpisné délky odpovídá jedné hodině (360°:24h=15°/h). Této vlastnosti se využívá při konstrukci ostatních typů slunečních hodin metodami deskriptivní geometrie. Více prozradí obrázek. Z dalšího obrázku jsou pak patrné vztahy (úhly) mezi základními typy slunečních hodin a polosem v závislosti na zemeěpisné šířce.

 

Vztah mezi zeměpisnými souřadnicemi a úhlem sklonu polosu

Sluneční hodiny a zeměpisná poloha

Protože je naše matička Země kulatá, dopadají na každé místo sluneční paprsky pod jiným úhlem. Tím se liší délka a směr stínu. Podle toho, jak jsme definovali polos, je zřejmé, že pro každou rovnoběžku bude mít jiný sklon - od vodorovného na rovníku po svislý na pólu. Úhel, který polos svírá s vodorovnou rovinou, je právě roven zeměpisné šířce příslušného místa, takže úhel, který polos svislých hodin svírá se stěnou, je pak roven rozdílu 90° - zeměpisná šířka.

Při konstrukci číselníku je pak také nutné zohlednit kromě  zeměpisné orientace i zeměpisnou šířku. V případě, že nekonstruujeme hodiny pro místní poledník, ale např. pro 15. (chceme-li dosáhnout co nejmenší rozdíly od SEČ), je třeba zohlednit i příslušný rozdíl zeměpisné délky. Tento údaj je spolu s údajem časové rovnice důležitý i pro přesné ustavení slunečních hodin.

Z toho vyplývá, že pokud si zakoupíme hotové sluneční hodiny, které nejsou konstruovány pro naše zeměpisné pásmo, může nám z odečítaných hodnot snadno až přecházet zrak.

 

Jak postupovat při návrhu slunečních hodin

 

 

HomeSluneční hodinyGalerie slunečních hodinArcheoastronomieOdkazy a literatura

Sluneční hodiny

Druhy Měření času Konstrukce Navrhování