HomeSluneční hodinyGalerie slunečních hodinArcheoastronomieOdkazy a literatura

Sluneční hodiny

Druhy Měření času Konstrukce Navrhování

 

 

  Jak postupovat při návrhu slunečních hodin

 

 

Určení zeměpisné polohy a orientace

Nepřenosné sluneční hodiny se obvykle navrhují pro konkrétní místo. Při návrhu musíme zohlednit jednak jeho zeměpisnou polohu (v tom mohou pomoci odkazy v kapitolce Měření času), jednak zeměpisnou orientaci. V tomto případě buď vycházíme z orientace dané plochy (např. svislé stěny domu), anebo musíme sluneční hodiny dle severojižního směru při jejich stavbě zorientovat (například při realizaci vodorovných hodin).

Metod pro určení zeměpisné orientace je více. Začněme s těmi, které se rozhodně nedoporučují, neboť obvykle každého ihned napadnou. Prvním naprosto nevhodným způsobem je určování azimutu podle buzoly, a to z důvodu vysoké nepřesnosti - zeměpisný sever se totiž neshoduje s magnetickým, přičemž odchylka je značná - netrefit se o jednu až dvě hodiny by nebyl problém. Museli bychom totiž znát hodnoty místní magnetické deklinace, která se navíc mění v čase. Ani různé způsoby zaměřování polosu podle oka na Polárku nejsou příliš profesionální. Spolehlivější je určit zeměpisnou orientaci podle slunce.

Historickou metodu představuje použití indického kruhu, resp. metody stejných výšek, což je v podstatě totéž. Principem je určení severojižního směru podle stínu gnómonu, a to rozpůlením úhlu, kdy je jeho stín stejně dlouhý, tj. kdy je Slunce během dopoledne a odpoledne na obloze stejně vysoko. Výhodou této metody je, že při ní nepotřebujeme hodinky ani nemusíme znát okamžik pravého poledne. Uplatnit ji lze například při ustavování slunečních hodin v zahradě. Přesnost této metody záleží na ročním období - kolem rovnodenností je o něco menší než při slunovratu.

Metod pro určení orientace stěny je více. Můžeme například v pravé místní poledne změřit úhel (azimut), pod kterým na zeď dopadají sluneční paprsky. Pro určení okamžiku pravého místního poledne potřebujeme přesně jdoucí hodinky, přičemž je nutné provést korekci na zeměpisnou délku, hodnotu časové rovnice pro dané datum a eventuelně letní čas (blíže v kapitolce Měření času). Pro změření úhlu potřebujeme buď úhloměr (nejlépe ve formě speciální pomůcky), případně měřit pomocí metru a úhel vypočítat.

 

Zajímavé odkazy

Sluneční hodiny (François Blateyron) - z těchto stránek lze stáhnout zajímavý freewarový program Shadows pro návrh slunečních hodin

Návrh číselníku slunečních hodin - přímo na stránkách Astronomické společnosti v Hradci Králové si můžete navrhnout číselník slunečních hodin v programu SHC, případně si program stáhnout ve verzích pro Windows nebo Linux.

Návrh číselníku

Pokud známe potřebné výše uvedené vstupní údaje, můžeme přistoupit k návrhu číselníku. Především je třeba určit velikost číselníku a údaje, které by měl obsahovat (rysky hodinové, půlhodinové, datové čáry, analemu aj.). Pracovat lze buď tradičně metodou deskriptivní geometrie (princip je patrný z kapitolky o konstrukci slunečních hodin), anebo provést výpočet. Podrobné postupy najdeme v literatuře, doporučit lze např. knihy P. Příhody nebo J. Jiráska. Jinou možností je použít vhodný software, který lze najít na internetu. Ale ani v tomto případě se alespoň bez základní znalosti gnómoniky neobejdeme.

 

 

 

 

 

 

 

HomeSluneční hodinyGalerie slunečních hodinArcheoastronomieOdkazy a literatura

Sluneční hodiny

Druhy Měření času Konstrukce Navrhování